'?php if (function_exists ('gtm4wp_the_gtm_tag')) {gtm4wp_the_gtm_tag (); }? '

bericht van Van Berkel dd.29082014 gelezen.Leuk dat U niet hoefde te betalen. Maar tja, u bent blank he? Een allochtoon wordt juist extra afgezet, ook al is er sprake van garantie

9-8-2014