'?php if (function_exists ('gtm4wp_the_gtm_tag')) {gtm4wp_the_gtm_tag (); }? '

We hebben uitstekende ervaringen met zowel de aanloopperiode als de verbouwing die noodzakelijk was om de keuken te kunnen plaatsen. Deze verbouwing en plaatsing was bij ons in de vakkundige handen van de heren M9ohlmann uit Sassenheim, Ook het werktempo en het meedenken van de firma mohlmann was bijzonder!

21-10-2018